Laatste Projecten

Een PTW is een formulier waarop duidelijke afspraken staan over het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Je weet dan welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen om je werk veilig te kunnen uitvoeren. Voor ons project is de opdracht om dit formulier te digitaliseren.